IFPDA - Artwork
Ichikawa Ebizo V as Usui Arataro Sadamitsu